Informacje

KRUWiO na Akademii Wojsk Lądowych

Informacje 24 stycznia 2020

AWL gościło KRUWiO

15. stycznia 2020 roku Akademia Wojsk Lądowych była organizatorem kolejnego posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (KRUWiO), którego aktualnym przewodniczącym jest Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Cezary Madryas.

Gospodarz spotkania, Rektor – Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka serdecznie powitał przybyłych gości, po czym przedstawił aktualne działania i perspektywy rozwoju Uczelni.
Rektor-Komendant podkreślił istotną rolę czynnika moralnego w procesie kształcenia dowódców, przypominając treść Ślubowania Oficerskiego, w którym każdy absolwent AWL przysięga chronić Ojczyznę w każdej sytuacji, nawet kosztem własnego zdrowia czy życia. Podkreślił wagę budowania systemu morale, m. in. poprzez rozwijanie empatii, działalność charytatywną czy honorowe krwiodawstwo, w które angażują się podchorążowie. Wskazał również na ważną rolę sportu w procesie szkolenia przyszłych dowódców. Rektora-Komendant zwrócił szczególną uwagę na jeden z filarów AWL jakim jest współpraca międzynarodowa, która obecnie obejmuje cały świat, a w szczególności United States Military Academy in West Point, National Defence Academy of Japan oraz Korea Military Academy. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania zebranym Laboratorium Dronów i Laboratorium Przywództwa, które prężnie rozwijają się w AWL.

Istotnym elementem KRUWiO było podsumowanie przez Środowiskowego Koordynatora Dolnośląskiego Festiwalu Nauki prof. Ryszarda Polechońskiego XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w którym co roku aktywnie uczestniczy Akademia.

ŚRODOWISKOWA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Informacje 4 października 2019

Inauguracja nowego roku akademickiego za nami ! Wspólnie z czternastoma uczelniami z Wrocławia i Opola, 30 września 2019r., w barokowych wnętrzach Oratorium Marianum zainaugurowaliśmy rok akademicki 2019/2020.

Uroczystość otworzył prof. Cezary Madryas Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, wygłaszając przemówienie, w którym powitał przybyłych gości, a w szczególności studentów rozpoczynających rok akademicki 2019/2020. Środowisko akademickiej uczciło minutą ciszy pamięć zmarłego Prof. Marka Tukiendorfa. podkreślił znaczącą rolę uczelni, które poprzez przestrzeganie najwyższych standardów współżycia społecznego mogą oraz powinny wpływać na zwalczanie mowy nienawiści.

podziękowali ustępującemu prof. Markowi Ziętkowi za sprawowanie funkcji przewodniczącego KRUWIO. Słowa wdzięczności zostały również wyrażone przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego oraz Prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, który wręczył profesorowi Markowi Ziętkowi Odznakę Honorową Wrocławia – Wrocław z wdzięcznością ,,Wratislavia Grato Animo”.
W trakcie Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego tradycyjnie nastąpiła uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku, poprowadzona przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego, prof. Andrzeja Rokitę.

Podczas uroczystości zostały wręczone następujące nagrody: Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławska Nagroda Naukowa.

Nagroda Marszałka Województwa za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju Województwa Dolnośląskiego została przyznana dr hab. Marcie Płonce za najlepszą pracę opublikowaną w roku akademickim 2018/2019 o tematyce związanej z rozwojem i osiągnięciami regionu. Laureatem Wrocławskiej Nagrody Naukowej został prof. Tadeusz Luty, który otrzymał to zaszczytne wyróżnienie z rąk Prezydenta Jacka Sutryka oraz Przewodniczącego Kapituły dr. Jacka Ossowskiego.

Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla kultury polskiej” dla Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu było zwieńczeniem tej uroczystej części inauguracji.
Następnie zgromadzeni goście wysłuchali wykładu prof. Klausa von Klitzinga, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki pt. „Science for Future”.

Po oficjalnej części inauguracji środowiskowej orszak rektorski, przy dźwiękach orkiestry wojskowej przemaszerował barwnym pochodem do wrocławskiego Ratusza, gdzie Rektorzy
i chóry akademickie odśpiewali tradycyjną pieśń Gaudeamus Igitur.

 

Nadzwyczajne posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Informacje 26 sierpnia 2019

W dniu 26 sierpnia br. Przewodniczący KRUWiO prof. dr hab. Marek Ziętek przedłożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Rektora Uniwersytetu Medycznego z dniem 27.08.2019 r. Wszystkim członkom Kolegium podziękował za wieloletni okres owocnej współpracy. Nowy Przewodniczący Kolegium zostanie wybrany na najbliższym posiedzeniu we wrześniu.
Czytaj dalej

Zmarł prof. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej

Informacje 18 lipca 2019

Z głębokim żalem przyjęliśmy wszyscy informację o śmierci prof. Marka Tukiendorfa Rektora Politechniki Opolskiej. Straciliśmy nie tylko wspaniałego Rektora, ale przyjaciela, na którego można było w każdej chwili liczyć. Bywał duszą towarzystwa i zawsze był aktywnym członkiem w pracach Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy – oni wygrają
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę
a kornik napisze twój uładzony życiorys

Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito

Film pożegnalny

Spotkanie KRUWiO w Pawłowicach

Informacje 24 maja 2019

Majowe posiedzenie KRUWiO odbyło się w Pawłowicach. Przewodniczący KRUWiO Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Marek Ziętek oraz Gospodarz spotkania Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Tadeusz Trziszka przywitali przybyłych Gości. Na spotkaniu, oprócz Członków Kolegium, wzięli udział: Pełnomocnik Marszałka Woj. Dolnośląskiego ds. Współpracy z KRUWiO dr Ewa Mańkowska, Sekretarz Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Wrocławia dr Jacek Ossowski, Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Tomasz Janoś, Prezes Oddziału PAN we Wrocławiu prof. Lechosław Latos-Grażyński, Wiceprezes Oddziału PAN we Wrocławiu prof. Andrzej Żelaźniewicz, Dyrektor Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PWT ks. prof. Andrzej Tomko, Prezes PPF Hasco-Lek S.A. dr Stanisław Han, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BBC Marek Woron.
Czytaj dalej

Obrady KRUWiO w Paczkowie 24.04.2019 r. – zmiana terminu Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

Informacje 24 kwietnia 2019

Po raz drugi Rektorzy Uczelni Wrocławia i Opola byli gośćmi Pana Marcina Biernackiego w Pałacyku N.J. Biernackich w Paczkowie. Posiedzenie Kolegium odbyło się 24 kwietnia, na zaproszenie Rektora Politechniki Opolskiej prof. dr hab. Marka Tukiendorfa. Przewodniczący Kolegium przywitał członków Kolegium oraz zaproszonych Gości, wśród których znaleźli się: Pełnomocnik Marszałka Woj. Dolnośląskiego ds. Współpracy z KRUWiO dr Ewa Mańkowska, Sekretarz Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Wrocławia dr Jacek Ossowski, Prezes Oddziału PAN we Wrocławiu prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński. Czytaj dalej

Spotkanie KRUWiO w Politechnice Wrocławskiej

Informacje 16 stycznia 2019

W dniu 16 stycznia 2019 r. Rektorzy spotkali się w Politechnice Wrocławskiej, w której Gości powitali Wiceprzewodniczący KRUWiO: Rektor Akademii Sztuk Pięknych prof. Piotr Kielan oraz Rektor Akademii Wychowania Fizycznego prof. Andrzej Rokita. Posiedzenie rozpoczęto minutą ciszy upamiętniając śmierć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Czytaj dalej