Witamy na stronie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola jest zgromadzeniem rektorów publicznych uczelni akademickich. Od dnia 11 września 2019 r. funkcję Przewodniczącego Kolegium pełni prof. dr hab. inż. Cezary Madryas Rektor Politechniki Wrocławskiej. Wiceprzewodniczącymi są prof. dr hab. Piotr Kielan Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugniusza Gepperta we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Andrzej Rokita Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Misją Kolegium jest:
– integracja środowiska akademickiego,
– wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez przybliżanie środowiska akademickiego i wiedzy, która w nim powstaje, mieszkańcom regionu, politykom i przedsiębiorcom.